Integrace pro

Díky našemu Shoptet doplňku zabere propojení s Vašim e-shopem jen pár minut.

Jděte na náš profil na stránce Shoptet Doplňky a nainstaluje náš doplněk:

Po instalaci budete vyzváni k vytvoření Retino účtu, který bude již integrovaný.

Upozorňujeme, že Shoptet si účtuje poplatek 100 Kč/měsíc za Shoptet doplněk.